345678   Pe meleagurile noastre se întâlnesc arbori care se caracterizează prin dimensiuni impresionante și printr-o vîrstă excepțională. Acești arbori sunt obiectul cercetărilor științifice și sunt valoroși în scopuri de selecție, iar unii sînt declarați monumente ale naturii de importanță națională. În prezent în Registrul arborilor seculari protejați de stat sunt incluși patru arbori din raionul Nisporeni:

  • Stejarul din pădurea Păruceni
  • Stejarul din apropierea satului Boldurești.
  • Scorușul din Nisporeni
  • Fagul de la Șeliște

iar alți trei arbori sunt propuși pentru a fi introduși în acest registru:

  • Arborele pagodelor (Ginkgo biloba) din satul Milești
  • Stejarul din pădurea Zberoaia
  • Fagul din pădurea Ciorești.
bolduresti
Stejarul din apropierea satului Boldurești

     Stejarul din apropierea satului Boldurești  este un arbore de dimensiuni impunătoare și este calificat drept cel mai frumos arbore ornamental din Republica Moldova, conform clasamentului ”Arborilor ornamentali”  din Cartea „Ariile naturale protejate din Moldova”, acumulând 9,5 puncte din 10.

Acest arbore are peste 300 de ani și este amplasat la sud-est de s. Boldureşti, pe câmpul din partea dreaptă a şoselei Nisporeni-Boldureşti.

Este un stejar pedunculat ce se distinge prin următoarele dimensiuni: înălţimea – 19 m; di­ametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) – 135 cm; circumferinţa trunchiului (la înălţimea de 1,3 m) – 490 cm; diametrul coroanei – 19 m; suprafaţa proiecţiei coroanei – 283,3 m2; numărul de ramuri primare – 5. Coroana copacului are și câteva crengi uscate, însă per general, a fost atribuit la categoria de arbori sănătoşi.

Copacul prezintă interes atât pentru cercetări ştiinţifice, dar pentru turism și recrație. Se află sub protecția statului din 8 ianuarie 1975.

 

 

Scorușul din Nisporeni 

La marginea de nord-est a or. Nisporeni, lângă cimitirul din „Țonea”este amplasat un scoruș, arbore ce este inclus în Cartea Roșie. Copacul are peste 280 de ani.

scn_0046
Scorușul din Nisporeni, anul 1986

     Scorușul are înălţimea de 18 m; diametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) – 107 cm; circumferinţa trun­chiului (la înălţimea de 1,3 m) – 335 cm; diametrul coroanei – 15 m; suprafaţa proiecţiei coroanei – 177 m2; numărul de ramuri pri­mare – 4. Coroana are 16 crengi usca­te, astfel arborele a fost atribuit la categoria de ar­bori cu coroana şi tulpina afectate.

Scorușul în mai:

 

Scorușul în ianuarie:

 

Ginkgo biloba din Milești sau copacii „Adam şi Eva”

În parcul dendrologic din satul Mileşti cres doi arbori de ginkgo biloba, o specie exotică ce este originară din China. Ginkgo din Mileşti sunt unii dintre cei mai bătrâni co­paci din această specie pe te­ritoriul republicii. Vârsta lor trece peste 100 de ani şi au o înălţime de 14-15 metri. Par­cul dendrologic din Mileşti constituie la moment unicul loc din sud-estul continentu­lui european unde se pot co­lecta seminţe de ginkgo pen­tru înmulţirea speciei în ca­uză. Urmaşi ai arborilor gin­kgo din Mileşti cresc în mai multe parcuri din republică, precum şi în alte grădini bo­tanice din ţările continentu­lui european.

milesti.jpg

La Milești, din cei doi arbori de ginko, un exepmlar este feminin, iar alt exemplar este masculin, iar localnicii îi numesc în mod metaforic pe aceşti doi ginkgo – „Adam şi Eva”.

Exemplarul feminin (Eva) are următorii parametri: înălţimea – 17,5 m; diametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) – 54 cm; circumferinţa trunchiului (la înălţimea de 1,3 m) -190 cm; diametrul coroanei -12,5 m; suprafaţa proiecţiei coroanei -123 m2; numărul de ramuri primare – 20; vârsta – 110 ani.eva milesti

Exemplarul masculin (Adam) are înălţimea 18,5 m; diametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) -88 cm; circumferinţa trunchiului (la 1,30 m) -280 cm; diametrul coroanei – 17,5 m; suprafaţa proiecţiei coroanei – 306 m2; numărul de ramuri primare – 28; vârsta – 150 ani. în funcţie de starea de stănătate ambele exemplare au fost atribuite la categoria de arbori sănătoşi.

adam milesti

 

   Fagul din pădurea Ciorești cel mai mare fag din Re­publica Moldova. Arborele este amplasat în pădurea Cabac la vest de Ciorești, în partea de mijloc a unui versant cu expoziţie nord-estică.

Fagul are mărimi impresionante cum ar fi: înălţimea – 34 m; diametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) -125 cm; circumferinţa trunchiului (la înălţimea de 1,3 m) – 440 cm; diametrul coroanei – 27 m; suprafaţa pro­iecţiei coroanei – 572 m2; numărul de ramuri primare – 5. Vârsta arborelui este de 140 de ani. Tulpina a fost afectată de fulger, fapt care a provocat formarea unor crăpături. Totuși este atribuit la ca­tegoria de arbori sănătoşi.cioresti.jpg

 

Stejarul din pădurea Păruceni este amplasat la de localitatea cu același nume. Copacul are 200 de ani și este de mărimi impresionante. Stejarul are înălţimea de 20 m; diametrul tulpinii (la înălţimea de 1,3 m) – 168 cm; circumferinţa trunchiului (la înălţimea de 1,3 m) – 540 cm; diametrul coroanei -17,5 m; suprafaţa proiecţiei coroanei – 240 m2

paruceni

Stejarul din pădurea Zberoaia

În lunca Prutului crește solitar un stejar pedunculat de mărimi impresionante: înălțimea 16 metri; diametrul tulpinii este de 108 cm; circumferința trunchiului – 340 cm; diametrul coroanei este de 490 m.p. Arborele are o vârstă de 150 de ani.

Stejarul a rezistat numeroaselor inundații ce au avut loc, fapt ce se observă pe tulpină. Este propus pentru a fi inclus în lista arborilor seculari protejați de stat.

zberoia