IMG_20180726_135558.jpg

În centru satului Bălăurești se înalță o frumoasă troiță instalată încă la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Această cruce ca și stil se deosebește semnificativ de celelalte răstigni nu doar din sat, raion, ci chiar din țară.

Troița este dedicată consătenilor ce și-au dat viața pentru apărarea neamului, ceea ce este înveșnicit și printr-o inscripție la baza troiței

IMG_20180726_135622.jpg

Totuși, troițe asemănătoare mai sunt și au mai fost. Bunăoară o troiță „geamănă” a fost instalată în orașul Hațeg în anul 1935. Acest monument a fost ridicat la împlinirea unui secol și jumătate de la revoluția lui Horia, Cloșca și Crișan.  Inițiativa  de a instala troița a venit de la cohorta locală de cercetași.

57c8c6d6447bf2e18b7bee1fc35b4635-109199-1000_10000ba0729173f44648463d2119b930adf9-109199-1000_1000

fig-17.jpg

Astfel troițele nu doar că arată la fel, dar au și aceeași menire – sunt dedicate eroilor ce și-au dat viața pentru apărarea Neamului